Dokumenty

Statut Wrocławskiej Akademii Tai Chi

Deklaracja członkowska

Regulamin uczestnictwa w zajęciach

Regulamin płacenia składek

Wysokość składek

Spis ruchów - Tai Chi

Spis ruchów - Lok Hup Ba Fa cz. I

konto bankowe: BNP Paribas  03 1750 0012 0000 0000 3702 5337

 

Informujemy, że w dniu 25.01.2015r. zarząd Wrocławskiej Akademii Tai Chi uchwalił nowy regulamin płacenia składek.
Na mocy nowego regulaminu, osoby, które zawiesiły swoje członkostwo w Stowarzyszeniu przed 31.12.2013 r. zostają skreślone z listy członków Stowarzyszenia.